About this page

Dear Visitor, kindly note that this is a short & uncontrolled translated version of the English website. That is why you can't rely on this version to make a decision. We would like to ask you to visit OUS.CH

The details you find on this version are old and not updated. So, only the English version is valid

Joint diploma AWT1

Students Testimonials

Students Testimonial about ABMS Male Student Testimonial about ABMS Famle Student Testimonial about ABMS

Đây là năm cuối cùng bạn có thể theo học tại Đại học Mở OUS. Ở trình độ này, học viên được cung cấp không chỉ những kiến thức, mà còn có khả năng tự mình đưa ra những lý thuyết mới, quản lý những nhóm có quy mô lớn, hướng dẫn những chuyên viên trẻ làm việc hiệu quả hơn. Họ tiếp cận quản trị dưới góc độ học thuật, và được đào tạo về kinh doanh trong nhiều môi trường văn hóa đa dạng theo xu hướng trên toàn thế giới. Chúng tôi có những khóa học trên 4 lĩnh vực kinh doanh khác nhau:

NHẬP HỌC: Có 4 đợt nhập học hàng năm, vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10.

DBA in:

  • Business Administration
  • International Management
  • International Sales and Marketing
  • Nutrition

Nhập học:

  • Thời gian: 12-month + Thesis
  • Tuổi: Minimum age 25 years
  • Trình độ học vấn: Master Degree OR 7 years Management Experience + any University Degree or equivalent
  • Trình độ tiếng Anh: IELTS or equivalent (Only for students from non-English speaking countries or students who did not study at English speaking school
  • Phí: DBA: 22900 Euro / PhD: 27900 Euro

Note: Study fee does not include application and reservation fee (to guarantee you a study place) of 190 Euro (onetime payment and non-refundable.

Video about Location Video about Graduation Video about Switzerland
Zurich City Graduation at ABMS About Switzerland

Recognition

Part of A.B.M.S. Education Group for Further informations about A.B.M.S. Education Group please check the Government's Official Web Portal - State of Zug (Switzerland)

CHRIE.pngEFQM.pngECLBS.pngAlmond-Vocational-Link-Ltd-logo.jpgASIC.jpgASCBE.gifACBSP.pngSTA-Travel.jpgAHLA.pngUNESCO.jpgISIC.jpgEUCDL.pngBHA.pngIQS.jpgISO.pngDiethelm-Keller-Siber-Hegner.pngITIC-IYTC.jpgThe-Restaurant-Association.jpg