About this page

Dear Visitor, kindly note that this is a short & uncontrolled translated version of the English website. That is why you can't rely on this version to make a decision. We would like to ask you to visit OUS.CH

The details you find on this version are old and not updated. So, only the English version is valid

Joint diploma AWT1

Students Testimonials

Students Testimonial about ABMS Male Student Testimonial about ABMS Famle Student Testimonial about ABMS

Chương trình Thạc sĩ Điều hành là lựa chọn lý tưởng cho những sinh viên đã làm việc tại vị trí quản lý ít nhất 5 năm sau khi tốt nghiệp phổ thông. Chương trình được thiết kế cho những nhà quản trị, nhằm nâng cao khả năng kiến thức và giúp họ làm việc hiệu quả trong môi trường kinh tế toàn cầu. Mục tiêu chính của chương trình học là vận dụng những kiến thức có được từ lý thuyết cũng như kinh nghiệm thực tiễn. Chúng tôi kỳ vọng sinh viên tốt nghiệp có hiểu biết đầy đủ về các yêu cầu đặc trưng của ngành. Đồng thời, hỗ trợ sinh viên bằng những phân tích chuyên sâu, hay bức tranh toàn cảnh về thương trường đa dạng đầy sang tạo. Chúng tôi có những khóa học trên 16 lĩnh vực kinh doanh khác nhau:

NHẬP HỌC: Có 4 đợt nhập học hàng năm, vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10.

EMBA in:

 • Business Administration
 • e-Business and e-Marketing (Social Media)
 • Media and Communications Management
 • Information and Communications Technology
 • International Management
 • Accounting and Finance
 • Clinical & Pharmaceutical Management
 • Business Law and Public Relations
 • Institutional and educational management
 • International Sales and Marketing
 • Leadership and Change Management
 • Product and Category Management
 • International Relation and Cultural Studies
 • International Hotel and Hospitality Management
 • International Tourism and Events Management
 • Nutrition and Culinary Arts

Nhập học:

 • Thời gian: 6-month + Thesis
 • Tuổi: Minimum age 23 years
 • Trình độ học vấn: Bachelor Degree OR 5 years Management Experience + High School Degree or equivalent
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS or equivalent (Only for students from non-English speaking countries or students who did not study at English speaking school
 • Phí: 21900 Euro

Note: Study fee does not include application and reservation fee (to guarantee you a study place) of 190 Euro (onetime payment and non-refundable.

Video about Location Video about Graduation Video about Switzerland
Zurich City Graduation at ABMS About Switzerland

Recognition

Part of A.B.M.S. Education Group for Further informations about A.B.M.S. Education Group please check the Government's Official Web Portal - State of Zug (Switzerland)

BHA.pngCHRIE.pngAHLA.pngAlmond-Vocational-Link-Ltd-logo.jpgISO.pngDiethelm-Keller-Siber-Hegner.pngACBSP.pngASCBE.gifSTA-Travel.jpgECLBS.pngITIC-IYTC.jpgEUCDL.pngUNESCO.jpgThe-Restaurant-Association.jpgEFQM.pngASIC.jpgIQS.jpgISIC.jpg