About this page

Dear Visitor, kindly note that this is a short & uncontrolled translated version of the English website. That is why you can't rely on this version to make a decision. We would like to ask you to visit OUS.CH

The details you find on this version are old and not updated. So, only the English version is valid

Joint diploma AWT1

Students Testimonials

Students Testimonial about ABMS Male Student Testimonial about ABMS Famle Student Testimonial about ABMS

Đây là bước đầu tiên trên con đường tới tấm bằng cử nhân. Giai đoạn này trang bị cho sinh viên những khái niệm cũng như thực hành về kinh doanh và quản trị. Giai đoạn này kỳ vọng sinh viên tích lũy được những kỹ năng chính về ngành, để định hướng và tham khảo cho quá trình học tập trong tương lai.

NHẬP HỌC: Có 4 đợt nhập học hàng năm, vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10.

Chúng tôi đào tạo Bằng cử nhân dự bị về Associate Degree in:

  • Associate Degree in Business Administration
  • Associate Degree in International Management
  • Associate Degree in International Tourism and Hospitality Management

Nhập học:

  • Thời gian: Two academic years
  • Tuổi: Minimum age 17 years
  • Trình độ học vấn: High School Degree or equivalent
  • Trình độ tiếng Anh: IELTS or equivalent (Only for students from non-English speaking countries or students who did not study at English speaking school
  • Phí: 1st Year: 7900 / 2nd Year: 8900 Euro

Note: Study fee does not include application and reservation fee (to guarantee you a study place) of 190 Euro (onetime payment and non-refundable.

Video about Location Video about Graduation Video about Switzerland
Zurich City Graduation at ABMS About Switzerland

Recognition

Part of A.B.M.S. Education Group for Further informations about A.B.M.S. Education Group please check the Government's Official Web Portal - State of Zug (Switzerland)

AHLA.pngACBSP.pngSTA-Travel.jpgCHRIE.pngISIC.jpgISO.pngECLBS.pngEUCDL.pngEFQM.pngIQS.jpgBHA.pngDiethelm-Keller-Siber-Hegner.pngITIC-IYTC.jpgThe-Restaurant-Association.jpgASIC.jpgAlmond-Vocational-Link-Ltd-logo.jpgASCBE.gifUNESCO.jpg