About this page

Dear Visitor, kindly note that this is a short & uncontrolled translated version of the English website. That is why you can't rely on this version to make a decision. We would like to ask you to visit OUS.CH

The details you find on this version are old and not updated. So, only the English version is valid

Joint diploma AWT1

Students Testimonials

Students Testimonial about ABMS Male Student Testimonial about ABMS Famle Student Testimonial about ABMS

Generalno, Švajcarska se povezuje sa obrazovanjem, preciznošću, čistoćom i dobrom uslugom. OUS predstavlja švajcarski kvalitet poznate vrednosti. Studirajući sa nama ne dobijate samo sertifikat najvišeg nivoa kvaliteta u biznis industriji, nego stičete kvalifikacije i osobine cenjene širom sveta i veoma tražene.

Međutim, sama teorija je nedovoljna, dok se veštine ne uvežbaju u toj meri da postanu druga priroda. Zbog toga posebnu pažnju posvećujemo praksi. Nudimo vam part-time studiranje, kako biste mogli da radite i steknete više radnog iskustva. Naši studenti su uvek uspešni u pronalaženju radnog mesta tokom studiranja ili pre diplomiranja.

Studenti preuzimaju plaćeni posao u bankama, kompanijama, hotelskom menadžmentu ili na recepciji, tokom trajanja kursa, i tako stiču uvid u svakodnevne realne poslovne aktivnosti. Odlično su pripremljeni za ove izazove. Nemački jezik je čvrsto integrisan u nastavni program, a kao opcije nudimo francuski i španski jezik. Pored toga, studente upućujemo kako da se ponašaju tokom intervjua za posao i pomažemo im da sastave svoju prijavnu dokumentaciju.

Tokom svakodnevnog učenja oni postepeno usvajaju karakteristike koje se traže u svetu rada. Uvereni smo da je za kvaliteno učenje neophodno okruženje u kome će se studenti osećati opušteno. Zbog toga podstičemo prijateljsku atmosferu i ličnu podršku.

Nastupamo prijateljski i sa puno poštovanja, a to isto očekujemo i od studenata. Uveravamo vas da niko neće biti diskriminisan po pitanju rase, boje kože, religijskog opredeljenja, porekla, pola ili godina.

Onlajn komunikacija koja se ostvaruje među studentima dostiže i nivo interkulturalne razmene. Tokom studiranja polaznici imaju mogućnost da stupe u kontakt sa velikim brojem kolega, pa ubrzo počinju da doživljavaju onlajn univerzitet kao drugi dom.

Studenti i njihove porodice mogu biti uvereni da posedujemo kvalitet koji želimo da podelimo sa njima.

Nastojimo da služimo kao primer studentima i zato smo uvek spremni da čujemo kritike, kao i da radimo na poboljšanju naših usluga.

Video about Location Video about Graduation Video about Switzerland
Zurich City Graduation at ABMS About Switzerland

Recognition

Part of A.B.M.S. Education Group for Further informations about A.B.M.S. Education Group please check the Government's Official Web Portal - State of Zug (Switzerland)

IQS.jpgCHRIE.pngITIC-IYTC.jpgThe-Restaurant-Association.jpgSTA-Travel.jpgUNESCO.jpgASIC.jpgBHA.pngEFQM.pngAHLA.pngISIC.jpgISO.pngECLBS.pngEUCDL.pngDiethelm-Keller-Siber-Hegner.pngACBSP.pngAlmond-Vocational-Link-Ltd-logo.jpgASCBE.gif