About this page

Dear Visitor, kindly note that this is a short & uncontrolled translated version of the English website. That is why you can't rely on this version to make a decision. We would like to ask you to visit OUS.CH

The details you find on this version are old and not updated. So, only the English version is valid

Joint diploma AWT1

Students Testimonials

Students Testimonial about ABMS Male Student Testimonial about ABMS Famle Student Testimonial about ABMS

यो तपाईको अंतिम बर्स हो र तपाई यहाँ आफ्नो OUS मुक्त विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यो लेवलमा विधार्थीहरुलाई कसरी जन्ने भन्ने मात्र नभई, हाम्रा विधार्थीहरु आफ्नो

सिद्धांतको साथमा आउनुपर्ने हुन्छ। ऊनिहरुमा ठूलो टीमको प्रबंधन कसरी गर्ने भन्ने बिसयमा

ज्ञान हुन जरुरी हुन्छ। राम्रो कामगर्नको लागी युवा पेशेवरहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्ने।

ऊनिहरु एक अकादमी अनुशासनको प्रबंधनको लागी परिचित हुन्छन्।

उनीहरु एक सांस्कृतिक अंतरको पृष्ठभूमीमा व्यापार सिक्ने मौका पाउदछन।

जुन यस संसारमा व्यापक उद्योगमा प्रकट हुदै आएको छ।

हामी ४ विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा पाठ्यक्रम प्रकाशन गर्दछौ।

भर्ना : हाम्रो संस्थामा बर्षको चार पटक भर्ना, खुल्दछ:- जनवोरी, अप्रिल, जुलाई र अक्टूबर।

DBA in:

  • Business Administration
  • International Management
  • International Sales and Marketing
  • Nutrition

Admission:

  • अवधि: 12-month + Thesis
  • आयु: Minimum age 25 years
  • पिछले अध्ययन: Master Degree OR 7 years Management Experience + any University Degree or equivalent
  • अंग्रेजी स्तर: IELTS or equivalent (Only for students from non-English speaking countries or students who did not study at English speaking school
  • शुल्क: DBA: 22900 Euro / PhD: 27900 Euro

Note: Study fee does not include application and reservation fee (to guarantee you a study place) of 190 Euro (onetime payment and non-refundable.

Video about Location Video about Graduation Video about Switzerland
Zurich City Graduation at ABMS About Switzerland

Recognition

Part of A.B.M.S. Education Group for Further informations about A.B.M.S. Education Group please check the Government's Official Web Portal - State of Zug (Switzerland)

ISO.pngISIC.jpgACBSP.pngASCBE.gifThe-Restaurant-Association.jpgBHA.pngCHRIE.pngAlmond-Vocational-Link-Ltd-logo.jpgUNESCO.jpgDiethelm-Keller-Siber-Hegner.pngEUCDL.pngITIC-IYTC.jpgECLBS.pngIQS.jpgAHLA.pngSTA-Travel.jpgASIC.jpgEFQM.png