About this page

Dear Visitor, kindly note that this is a short & uncontrolled translated version of the English website. That is why you can't rely on this version to make a decision. We would like to ask you to visit OUS.CH

The details you find on this version are old and not updated. So, only the English version is valid

Joint diploma AWT1

Students Testimonials

Students Testimonial about ABMS Male Student Testimonial about ABMS Famle Student Testimonial about ABMS

यदी तपाईको साथमा OUS अर्थात स्विजरलैंडको मुक्त विसोवविधलयबाट डिग्री हासिल गर्नु हुन्छ भने तपाई आफ्नो आमदानी बढाउन सक्नुहुन्छ।

  • ऊक्त विश्वविधालयबाट स्नातक डिग्री हासिल गर्नु हुन्छ भने एक बर्षमा एकमिलियन डलर आर्जन गर्न सक्नु हुन्छ। हाई स्कूल र डिप्लोमा गरेकाले भन्दा बढी आर्जन गर्न सक्नु हुन्छ।
  • मास्टर डिग्रीको साथमा तपाई हाईस्कूल डिप्लोमा गरेकाले भन्दा दुईगुडा बढी आर्जन गर्न सक्नु हुन्छ।

(सोत: जीवनभरको कमाई, अमेरिकीजनगणना बिउरो २०११ अमेरिकी समुदाय सर्वेक्षण )

स्विस योग्यता संसारभरीका कम्पनी दवार उच्च मुल्याबनहुने योग्यता हो।

संसारभरीका कामदाताहरुले स्विस योग्यताको सम्मान गर्दछन् । बिशेस रुपमा प्रबन्धन शिक्षाको सम्मान गर्दछन् । प्रतेक बर्ष स्विस ब्यापारीक विश्वविधालय संसारभरीका शिर्ष तिनमा पर्दछन।

यदी तपाइले कुनै सम्भावित जागिरको लागी निबेदन गर्नु हुन्छ भने र यदी तपाईसँग स्विस योग्यता छ भने तपाईको योग्यता अरुको तुलनामा बढी सभित हुन्छ।

काम र अध्यन

हाम्रो शिक्षा प्रणाली तपाइको अध्यनको लागी सुलभ छ जुन परम्परागत विश्वविधालय भन्दा धेरै फरक छ यदी तपाई हाम्रो विश्व विधालयमा स्नाकोत्तर या डाकटर डिग्री पढ्नु हुन्छ भने, तपाई आफ्नो नोकरीमा १०० प्रतिसत काम गर्न सक्नु हुन्छ ।

Video about Location Video about Graduation Video about Switzerland
Zurich City Graduation at ABMS About Switzerland

Recognition

Part of A.B.M.S. Education Group for Further informations about A.B.M.S. Education Group please check the Government's Official Web Portal - State of Zug (Switzerland)

AHLA.pngIQS.jpgEUCDL.pngAlmond-Vocational-Link-Ltd-logo.jpgECLBS.pngEFQM.pngThe-Restaurant-Association.jpgSTA-Travel.jpgITIC-IYTC.jpgISIC.jpgASIC.jpgACBSP.pngUNESCO.jpgASCBE.gifDiethelm-Keller-Siber-Hegner.pngBHA.pngCHRIE.pngISO.png