About this page

Dear Visitor, kindly note that this is a short & uncontrolled translated version of the English website. That is why you can't rely on this version to make a decision. We would like to ask you to visit OUS.CH

The details you find on this version are old and not updated. So, only the English version is valid

Joint diploma AWT1

Students Testimonials

Students Testimonial about ABMS Male Student Testimonial about ABMS Famle Student Testimonial about ABMS

Neng ndonya iki, Swiss kui tansah dihubungake karo pasinaon, ketepatan, karesikan, lan layanan kang apik. OUS nuduhke nilaine Swiss kui mau kanti cetha.

Sapa sinau neng kene ora mung entuk sertifikat sing dibutuhke neng industry bisnis, nanging uga nggawa kualitas paling apik neng industri bisnis sak ndonya lan tansah dibutuhke.

Nanging , téori wae yo ora cukup lan kudu ditambahi ketrampilan lan praktek nganti padha lancer tenan. Mulane neng kene uga ana babagan aspèk praktis. Neng kene uga ana pasinanon separoh waktu dadi kabeh isa tetep nyambut gawe kanggo golek pengalaman. Nganti saiki wis akeh mahasiswa kang tansah nemokake panggonan kanggo kerja nalika isih sinau lan uga sakdurunge lulus.

Mahasiswa ana sing padha nyambut gawe ing bank-bank, perusahaan, manajemen hotel lan penerima tamu pas isih pada sinau dadi padha ngerti donya kerja. Para mahasiswa kui mau bener-bener disiapke kanggo tantangan kui. Kanggo ben luwih apik, basa Jerman uga diajarke. Basa Perancis lan Spanyol uga diwenehke kanggo tambahan ketrampilan. Kejaba kui, neng kene yo diajari carane njawab neng babagan wawancara uga carane nulis surat lamaran kanggo golek gawean. Saben dinane, para mahasiswa kui mau sinau lan nyoba mbentuk karaktere dewe-dewe, yaiku karakter sing payu dinggo golek gawean.

Kabeh kita adha percaya menawa presentasi kui kudu ana nilai profesionalisme. Lan awake dhewe kabeh percaya menawa mahasiswa isa sinau kanti lancar menawa lingkungane tentrem lan apik. Mulane lingkungan sing kaya ngono mau tansah diupayakke. Kabeh neng kene padha ngregani wong liya makane mahasiswa yo kudu ngono uga. Isa dipesthekake yen ora ana kang dibedak-bedakke mung masalah beda ras, werna kulit, agama, asale, lanang wedoke utawa merga umur .

Nanging piwulangan iki ora mung antarane ara mahasiswa. Sajrone pasinanon, bakal ana kesempatan kanggo sinau kalawan siswa asli kene. Mulane ara mahasiswa bakalan krasa menawa pasinaon iki kaya dene sinau neng omahe dhewe. Sanalika, mahasiswa uga kulawargané bisa manteb yen kabeh neng kene tansah ngopeni kuwalitas kang wes dijanjekke. Kita neng kene minangka conto kanggo ara mahasiswa, lan tansah sia nyawisake layanan iki menawa bakal dikritisi lan didandani.

Video about Location Video about Graduation Video about Switzerland
Zurich City Graduation at ABMS About Switzerland

Recognition

Part of A.B.M.S. Education Group for Further informations about A.B.M.S. Education Group please check the Government's Official Web Portal - State of Zug (Switzerland)

ISIC.jpgISO.pngSTA-Travel.jpgAlmond-Vocational-Link-Ltd-logo.jpgAHLA.pngUNESCO.jpgIQS.jpgDiethelm-Keller-Siber-Hegner.pngACBSP.pngBHA.pngECLBS.pngEUCDL.pngASIC.jpgEFQM.pngASCBE.gifThe-Restaurant-Association.jpgITIC-IYTC.jpgCHRIE.png