About this page

Dear Visitor, kindly note that this is a short & uncontrolled translated version of the English website. That is why you can't rely on this version to make a decision. We would like to ask you to visit OUS.CH

The details you find on this version are old and not updated. So, only the English version is valid

Joint diploma AWT1

Students Testimonials

Students Testimonial about ABMS Male Student Testimonial about ABMS Famle Student Testimonial about ABMS

Sa buong mundo, ang Switzerland ay kaugnay ng edukasyon, katumpakan, kalinisan at magandang serbisyo. Ang OUS ay kasinghusay ng Swiss na kalidad sa makatarungang mga presyo. Kahit sino na nag-aaral sa amin hindi lamang makakakuha ng isang sertipiko na bina-back up sa pamamagitan ng ang pinakamahalagang mga label kalidad sa industriya ng negosyo, ngunit sila din ay umalis na may kasanayan at mga katangian na pinapahalagahan sa buong mundo at na kung saan ay napakataas ng demand.

Gayunpaman, ang teorya pag mag isa ay hindi sapat maliban kung ang mga kasanayan ay ensayado hanggang sa maging pangalawang kalikasan sa tao. Linalagyan naming ng malaking kahalagahan ang mga praktikal na aspeto. Nag-aalok kami sa iyo ng part-time na pag-aaral na magbigay sa iyo ng posibilidad na magtrabaho at makakuha ng higit pang karanasan sa trabaho. Hanggang sa ngayon ang aming mga mag-aaral ay palaging nagtagumpay sa paghahanap ng isang lugar sa panahon ng kanilang pag-aaral o bago makapagtapos ng pag-aaral.

Ang mga mag-aaral ay sumasailalim sa trabahong may bayad sa bangko, mga kumpanya, hotel management at reception sa panahon ng kanilang pagsasanay, kung saan sila makakuha ng mas malalim pananaw sa mga katotohanan ng araw-araw na pagtatrabaho buhay.

Sila ay inihanda para sa hamong ito. Ang German ay isinama sa programa ng pagtuturo. Bilang isang opsyon, aming inaalok ang wikang Pranses at Espanyol. Bukod dito, tinuturuan namin ang aming mga mag-aaral tungkol sa kung paano umasta sa panahon ng panayam at tinutulungan ang mga ito upang makatipon ng kanilang mga dokumento para sa pag kuha ng trabaho ...

Sa araw-araw na buhay sa paaralan, sila ay ginagawang bihasa sa natural na mga katangian na kailangan para sa mundo ng trabaho sa pamamagitan ng pagsunod sa aming mga patakaran. Dahil kami ay kumbinsido na ang pagtatanghal ay nagbibigay ng propesyonalismo. Kami ay tiyak na posible lamang para sa mga mag-aaral na matuto nang epektibo sa isang kapaligiran kung saan sila ay palagay at kumportable. Samakatuwid pinagyayaman naming ang isang maayang kapaligiran at personal na suporta. Kumilos kami sa isang mapagparaya at magalang na paraan at inaasahan rin naming ito mula sa aming mga mag-aaral. Tinitiyak namin na walang sinuman sa aming pag-aalaga ay nag-didiscrimina laban sa mga batayan ng lahi, kulay ng balat, relihiyon, pinagmulan, kasarian o edad.

Gayunpaman, ito ay hindi lamang limitado sa mga mag-aaral, ang online na palitan ng intercultural ay nagaganap din. Sa kanilang pag-aaral, may mga iba't-ibang mga pagkakataon dumating sa mga lokal na mga mag-aaral. Hindi katagalan bago maramdam ng mga mag-aaral na ang online na unibersidad ay ikalawang tahanan nila.

Kasabay nito, ang mga mag-aaral pati na rin ang kanilang mga pamilya ay maaaring mag-tiwala na kami tumutupad sa katangian namin sa kabuuan.

Pagsikapan namin upang magsilbi kami bilang isang halimbawa para sa ating mga mag-aaral, at na palagi kaming handa na makakuwa ng kritisismo at gumawa ng mga pag-babago.

Video about Location Video about Graduation Video about Switzerland
Zurich City Graduation at ABMS About Switzerland

Recognition

Part of A.B.M.S. Education Group for Further informations about A.B.M.S. Education Group please check the Government's Official Web Portal - State of Zug (Switzerland)

Almond-Vocational-Link-Ltd-logo.jpgECLBS.pngISO.pngEUCDL.pngUNESCO.jpgASIC.jpgIQS.jpgAHLA.pngBHA.pngDiethelm-Keller-Siber-Hegner.pngEFQM.pngASCBE.gifSTA-Travel.jpgISIC.jpgACBSP.pngCHRIE.pngITIC-IYTC.jpgThe-Restaurant-Association.jpg